Rýchly kontakt: mobil: 0911 333 275 | e-mail: jana.markova@ajatvorenie.sk
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

Kategórie

 

Záruka, reklamácie a doklady

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to zmamená - Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

2. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

3. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

5. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom tel. čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou - prepravcom nanejskôr následujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

6. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

7. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

Kontaktné údaje :

Kontakt:

Ing. Jana Marková

QM - projekt, s.r.o. (A-JA tvorenie (Atelier JAnka))
Martinčekova 17
821 01 Bratislava

Mobil SK: +421 911 333 275
Mobil CZ: +420 604 924 364
e-mail: info@ajatvorenie.sk